DERS EĞLENCE VE BİLGİNİN DEĞİŞMEZ ADRESİ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme Güçlüğü Nedir ?

Öğrenme güçlüğü tanımında, çocukların belirli alanlarda yetersizlikler gösterdikleri belirtilmektedir. DSM-IV 'e göre öğrenme bozukluğu, matematik bozukluğu, okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu şeklinde tanımlanmaktadır.

Matematik bozukluğunda, kişinin kronolojik yaşı, zeka düzeyi ve yaşına göre aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, matematik becerisi, beklenenin önemli ölçüde altındadır. Bu çocuklar, işlem yapmakta zorlanırlar, işlem yaparken yavaştırlar, sayı kavramını algılamakta, sembolleri ve çarpım tablosunu öğrenmekte zorlanırlar.Problemi çözerken bağlantıları kurmakta zorlanırlar. Bu duruma eşlik eden sorunlar olsa bile matematik becerisi sorunları çok daha fazladır.


Okuma bozukluğunda, kişinin kronolojik yaşı, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında okuma başarısı, beklenenin önemli derecede altındadır.Yine yaşam etkinlikleri bozulur ve okuma zorluğu, eşlik eden problemlerden daha ön plandadır. Okumada yanlışlıklar, okuma hızında yavaşlık, sesleri okumakta ve bazı harfleri öğrenmede güçlük, hecelemede ve harflere ayırmada zorluk, yanlış sözcük kullanma ve sözcük-hece atlamaları olmaktadır.

 

Yazılı anlatım bozukluğunda ise; yazma becerileri, ölçülen zeka düzeyi, alınan eğitim göz önünde tutularak beklenenin önemli derecede altındadır.El yazısı yaşıtlarına oranla okunaksızdır ve yaşıtlarına göre daha yavaş yazdığı görülmektedir. Bazı harf ve sayıları ters yazarlar ( b-d, d-t, m-n, g-y, 2-5 gibi ), bazı harf ve heceleri atlarlar, ters yazarlar ( ab- ba) veya harf ve hece eklemeleri ( gider- gideri gibi ), sıkça imla hataları yaparlar.

 

Belli alanlarda yetersizlik yaşayan çocuk, dolayısıyla ders çalışmayı, ödev yapmayı, kitap okumayı sevmez, kolay sıkılır, dikkat süresi kısadır, çalışırken birisinin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Genellikle eşya-oda düzeni konusunda sorun yaşarlar, zaman( bugün-yarın), yön kavramında (sağ-sol-kuzey-güney ), saati öğrenmekte güçlük yaşarlar. Dili kullanma becerisi zayıftır.Hikaye anlatma, bir olayı anlatma, kendi duygu-düşüncelerini ifade etmede, soyut kavramları anlamada zorlanırlar. Motor becerileri zayıftır. Sık sık sakarlık yapabilirler.

 

Bu yetersizlikler, bu çocukların toplumda farklı ve başarısız algılanmalarına sebep olmakta, kişinin eğitimini, meslek hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla sosyal ilişkiler bozulmakta ve kendine güven azalmaktadır.

 

Öğrenme bozuklukları, genellikle çocuk okula başladığı zaman, kendisinden beklenen akademik performansı gösteremediği durumda farkedilmektedir. Bazı kişilerde davranım bozukluğu, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu,dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, majör depresif bozukluk veya distimik bozukluklarla birlikte öğrenme bozukluğu da bulunabilir. Dil gelişimindeki gecikmeler, öğrenme bozukluklarıyla birlikte görülebilmektedir.

 

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme süreçleri farklıdır. Erken dönemde teşhis edilip, gereken tedavi ve eğitim alınması gereklidir. Tanı koymada değerlendirmenin temel taşı psikometrik testlerdir. Çocuğun hangi alanda yetersizlik yaşadığı klinik ortamda birtakım test ve tetkiklerle belirlendikten sonra çocuğa özgün özel eğitim programı yapılarak, aile- öğretmen işbirliği ile tedavi yürütülmelidir.Tedavide tıbbi boyut ve özel eğitim önem taşımaktadır.

 

Tanı(lar) doğrulandıktan sonra, uzman hekimler ve psikologlardan oluşan tedavi ekibi, gerektiği durumlarda merkezdeki başka alt birimlerin de yardımını alarak tedavi sürecini başlatır.
Psikiyatrik tedavide güncel yaklaşım olan 'biyopsikososyal model'den hareketle, modern tıbbın sunduğu bütün olanakları hastanın yararına da sunmaya gayret eden Çocuk-Ergen Psikiyatri Birimi'nde, hastanın gereksinimine göre; farmakoterapi (ilaç tedavisi),i anne baba eğitimi, okulla yakın işbirliği, neuro-biofeedback, zihin geliştirmeye yönelik bilgisayarlı eğitim modülleri (rehacom), konuşma terapisi, nörolojik konsültasyonu, evlilik/eş terapisi, gelişim desteği ve özel eğitim, diyetisyen takibi, bağımlılık tedavisi vb pek çok tedavi yönteminden yararlanmaktayız.


 

Yapılan Çalışmalar

 

Çocuğun sahip olduğu beceriler, yaratıcılığı, ancak ona uygun koşullar sağlanarak geliştirilebilir. Her çocuğun öğrenme hızı, davranışları, becerileri, başarısı birbirinden farklılık gösterir. Öncelikle, çocuğu her yönüyle tam anlamıyla tanıma, bireysel farklılıkları esas alarak, uygun öğretim modeli oluşturmak gereklidir.

Ebeveynlerin çocuklarına doğru eğitim verebilmeleri, öncelikle çocuklarının gelişim düzeyini bilmeleriyle başlar.

Okul başarısızlığı, öğrenme sorunları, çocuğun gelişiminin beklenen sürelerde gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, çocuğun zekasının düşük olması, önemli ruhsal sorunlar (depresyon, psikoz), dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, davranım bozuklukları, sosyo-kültürel yetersizlikler, okul-öğretmen-aile ya da eğitim programlarından kaynaklanan sorunlar sayılabilmektedir.
Bu konularda yetersizlik yaşayan çocuk, dolayısıyla ders çalışmayı, ödev yapmayı, kitap okumayı sevmez, kolay sıkılır, dikkat süresi kısadır ve çalışırken çoğu kez yardıma ihtiyaç duyar.

Yaşadığı bu sorunlar, çocuğun tembel-başarısız olarak algılanmasına neden olur, çocuğa evde ve okulda eleştiri yöneltilir, dolayısıyla çocuğun sosyal ilişkileri bozulur ve kendine güveni azalır. Bu da çocukta psikolojik sorunların ortaya çıkmasına veya var olan sorunların artmasına yol açar.

Psikiyatrik rahatsızlıkların erken dönemlerde teşhis edilip, gereken tedavi-danışmanlık ve/veya eğitimin alınması gereklidir. Memory Center Çocuk Ruh Sağlığı Birimi'nde çocuğun hangi alanlarda yetersizlik yaşadığı klinik ortamda yapılan test ve tetkiklerle (zeka, dikkat ve konsantrasyon/sürekli dikkat testleri, kişilik analizi, CEEG-beyinin biyoelektrik haritası) belirlendikten sonra teşhis konulmakta ve çocuğa uygun özgül özel eğitim programı yapılmakta, tedavi aile ve okul danışmanlığı ile bir arada yürütülmektedir.

HİPERAKTİVİTE:
 • Sürekli hareket halindedirler ve isteklerini erteleyemezler.
 • Başladıkları işin sonunu getirmekte güçlük çekerler
 • Çok konuşur ya da sürekli başkalarının sözünü keserler.
 • Elleri sürekli bir şeylerle oynar, aceleci ve sabırsızdırlar.
 • Konuşurken konuyu çok fazla dağıtırlar.
 • Her şeye burnunu sokarlar, ele avuca sığmazlar.
DİKKAT EKSİKLİĞİ:
 • Dikkat gerektiren, kafa yoran işlerden kaçınırlar.
 • Eşyalarını sık sık kaybederler, unutkandırlar.
 • İşlerini düzensiz ve dağınık yaparlar.
 • Çabuk sıkılır ve çok iş değiştirirler.
 • Sırasını bekleyemez, 5 dakikalık işi 1-2 saatte yaparlar.
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI:
 • İnsanlara ve hayvanlara zarar verme.
 • Hırsızlık, yalan söyleme, alınganlık ve kolay kızma.
 • Başkalarını tehdit etme, kincilik, inatçılık.
 • Çoğu zaman kavga başlatma, kurallara uymama.
 • Cinsel sorunlar.
 • İsteyerek yangın çıkartma, evden ve okuldan kaçma,
 • Başkalarının eşyalarına zarar verme vb.
ÇOCUKLUK DEPRESYONU:
 • Mutsuzluk, tik, tırnak yeme, kolay ağlama, hırçınlık, sinirlilik.
 • Arkadaşlık kuramama, sık sık nezle-grip olma.
 • Okul başarısızlığı, öğrenme güçlüğü, yalnız yatamama, altını ıslatma.

 


Tedavi Protokolü

Çocuk-Ergen Psikiyatri Bölümü'ne başvuran hastaların tedavileri, alanında deneyimli çocuk-ergen psikiyatristleri ve psikologlarından oluşan bir ekip tarafından ayrıntılı bir klinik muayene ve nöropsikolojik değerlendirme sonrasında planlanır.

Bu amaçla da, uzman hekim tarafından yapılan ilk değerlendirme sonrasında; tanı koymaya yönelik olarak hastanın ve gerekirse yakın aile bireylerinin bilişsel (zihinsel) kapasiteleri, davranışsal sorunları, ruhsal durumları uygun psikometrik testler ve nörofizyolojik ölçümlerle ortaya çıkarılır.

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: özlem( pirenses_596hotmail.com ), 07.01.2009, 18:55 (UTC):
ya ben oyun gibi ders istiom beni pikopata bağlamayınnnn ona göre
pikopatım ona göre

Yorumu gönderen: özlem( pirenses_596hotmail.com ), 07.01.2009, 18:55 (UTC):
ya ben oyun gibi ders istiom beni pikopata bağlamayınnnn ona göre
pikopatım ona göreBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

69 ziyaretçi (150 klik) kişi burdaydı!
Creative Commons License


DUYURU!

-----SEVGİLİ ZİYARETÇİLERİMİZ -----

DERSLERİMİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE SİTEMİZ ARTIK HAFTADA GÜNCELLENECEKTİR 2 AY SONRA TEKRAR SİZLERLEYİM

-----WWW.SARAYBAHCESİ.TR.GG-----

SAYGILARIMLAR


:::...MENÜ...:::

ANASAYFA
ZİYARETÇİ DEFTERİ
ONLİNE İLETİŞİM
ÜYE OL
REKLAM ALANI
DERS VİDEOLARI
WORD DERSLERİ(VİDEOLU)
ÖSS VİDEOLARI
ADLİ TIP SIRLARI(VİDEO)
KODLARI ÖNİZLE
KURTLAR VADİSİ VİDEO ARŞİVİ
COLA SEVENLER!
YARDIM SAYFASI
AŞK&SEVGİ
OYUNLAR
ŞİİRLER
2020 DEN GELEN MEKTUP
VEFASIZLARA ŞİİRLER
DİNİ SÖZLER
HADİSİ ŞERİFLER
BİLGİSAYARINIZDAKİ CASUSLAR
FIKRALAR
DÜNYANIN ENLERİ
BEYNİN BİLİNMEYEN 9 SIRRI
İLGİNÇ BİLGİLER
İLGİNÇ BİLGİLER 2
GÜZEL SÖZLER
GÜZEL SÖZLR 2
KOMİK SÖZLER
BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ
DÜNYAYI SARSAN 50 GERÇEK
ÖNEMLİ BULUŞLAR VE TARİHLERİ
İLLERİN ÖZELLİKLERİ
BİLGİSAYARA FORMAT ATMAK
ŞİFALI BİTKİLER
ÖĞRENCİNİN SÖZLÜĞÜ
BİLİMİN ÇÖZEMEDİĞİ 10 OLGU
İNSANLIĞIN EN BÜYÜK GİZEMİ
LAPTAPUNUZUN PİL ÖMRÜ
TV İZLE
MP3 DİNLE
KLAVYE KISAYOLLARI
MİNİ KLİPLER
4 BÜYÜK TAKIMIN KADROLARI
İŞ İLANLARI
100 TEMEL ESER
DÜNYANIN YENİ 7 HARİKASI!
ESNEME HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ
YAĞMURDA KOŞAN NEDEN ÇOK ISLANIR
ŞEHİRLERİN İSİMLERİ NERDEN GELİYOR
İŞTE BEYNİMİZ
ELEKTRİK İNSANI NASIL ÇARPIYOR
MUM YANINCA GERİDE NEDEN BİŞEY KALMAZ
SİVRİSİNEK İNSANI NEDEN ISIRIR
KANIMIZ KIRMIZI DAMARLARIMIZ MAVİ
UYKU NEDİR
ŞANLI BAYRAĞIMIZI HİÇ MEREK ETTİNİZMİ
ATATÜRK'ÜN MADALYA VE NİŞANLARI
TÜRK TARİİNDE İLKLER
SOYKIRIM YALANINI KABUL EDENLERE CEVAP
MEVLANA'NIN YEDİ ÖĞÜTÜ
GÜNLÜK BURCUNUZ
VEDA HUTBESİ
HAFTANIN PROĞRAMLARI
OSMANLI PADİŞAHLARI(RESİMLİ)
GÜNCEL VİRÜSLER
OKUL ESPİRİLERİ
ZEKA TESTİ
BİLGİ YARIŞMASI
PERİYOTİK CETVEL
SESLİ ŞİR DİNLE
İL İL TÜRKİYE TANITIMI
SATRANÇ&OKEY
KOMİK VİDEO ARŞİVİ
BAYANLAR İÇİN NAMAZ KILMA
BANNER YAPIMI
COCA COLANIN ANLAMI
ÜNLÜ UNSURLARIN TANITIMLARI
DARWİNİN TÜRK DÜŞMANLIĞI
HANGİ AYDA HANGİ BALIK TUTULUR
BİLİM DÜNYASI ALLAH'I İSPATLIYOR
AKLINIZI GÜÇLENDİREN ÖNERİLER
HIZLI OKUMAK
BAL PETEĞİNDEKİ MATEMATİK SIRLARI
PİRAMİTLERİN İÇİ
700 YILLIK ÖĞÜT
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
FAYDALI BİLGİLER
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
DÜNYANIN EN ZEHİRLİ HAYVANI KOKOİ
TÜRKLER'İN SOYAĞACI(RESİMLİ)
VÜCUDUMUZUN İLGİNÇLİKLERİ
OSMANLI'NIN ZEKASI
DÜNYANIN EN VAHŞİ 9 İNSANI
KIZ TAVLAMANIN YOLLARI
PRATİK BİLGİLER
YERLİ BİYOGRAFİLER
KUTSAL EMANETLER
KANDİL MESAJLARI
ŞİR YAZMA MAKİNASI

:::...GÜNÜN SÖZÜ...:::PageRank

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol